Våre kandidatar

Fotocredit: Paul Scholtz

1. Karina Garnes Reigstad, 28 år frå Frekhaug er vår ordførarkandidat. Ho er utdanna diplomat frå England, har sitt eige selskap som klimarådgjevar og deltek i forsking på korleis Noreg best mogleg kan omstilla seg frå eit oljeavhengig samfunn. Karina har bakgrunn i kommunikasjonsrådgiving, energianalyse, regional politikkutvikling og har arbeidd som redaktør og forskingsassistent. Ho flytta heim til Frekhaug etter ein 7 års periode i England mellom anna for å bli aktiv i politikken. For tida jobbar ho som rådgjevar i innovasjon, entreprenørskap og klimatiltak i Hordaland fylkeskommune. Karina sit i programkomiteen til MDG nasjonalt og stiller som 4.kandidat i fylkesvalet.

2. Leif Johnsen er 67 år og framleis lærar på Rossland skule, der han har arbeidd sidan 1984. Han har arbeidslivserfaring som telegrafist i handelsflåten, sommarvikar som brannmann, og har lærarutdanning og ein Master (Cand Polit) i Sosialantropologi frå UiB. Leif kom til Meland i 1978, har budd på Furuskjegget, Mjåtveit og på Holmeknappen sidan 1984. Han har lang fartstid i Melandpolitikken, frå komitear som Skule og Kultur, Helse og Velferd, Utvikling og Drift og to periodar i Kommunestyret for Venstre, og siste periode for MDG. Han var med og starta MDG Meland i 2009.

3. Åshild Åmli er 53 år og har budd på Holme sidan 1994. Ho er lærar på Meland Ungdomsskule etter å ha vore på Sagstad skule i mange år. Åshild har politisk erfaring som medlem av Kommunestyret, Utval fo levekår og Formannsskapet for Samarbeidslista. Ho har styreverv i MAKS (Meland Arbeids- og Kompetansesenter).

4. Torunn Skurtveit, Rossland

5. Tore Kristian Gjelsvik, Frekhaug

6. Jan Rantrud, Frekhaug

7. Morten Sakstad, Frekhaug

8. Gillian Gjelsvik, Frekhaug

9. Bjørnar Brakstad, Brakstad

10. Oddmund Dingen, Sagstad

11. Amalie Rossland Christiansen, Rossland

12. Christine Linn Tøgersen, Dalstø

13. Åshild Annie Engen, Frekahug

14. Geir Helge Jacobsen, Rossland

15. Magni Skrede, Hjertås

16. Andreas Theilmann Jensen, Frekhaug

17. Nils Gunnar Thomle, Rossland

18. Christoffer Ytreland Myrtvedt, Frekhaug

19. Martin Jacobsen, Sætrevik

20. Åse Grønsnes, Litlebergen

21. Aslaug Aalen, Flatøy

22. Kristine Fluge, Flatøy

23. Marie Morken, Flatøy